Skip to main content

ELIMU YA MAHUBIRI 1

Cover

MWAKA WA KWANZA KITABU CHA KIADA ELIMU YA MAHUBIRI 1 Mhubiri na jinsi ya kusoma Bibilia CHUOCHA B...

Utangulizi

Utangulizi: Kuhubiri ni kufanya kitu gani? Elimu ya mahubiri ni sanaa au sayansi ya majadiliano y...

Wasifu wa mhubiri

Wasifu wa mhubiri Kiwango cha uwezo wa mhubiri kinapimwa kwa akili, kwa maadili na kiroho. Mhubir...

Umuhimu wa Kuhubiri kwa Nguvu za Roho Mtakatifu

Umuhimu wa Kuhubiri kwa Nguvu za Roho Mtakatifu Popote na chochote tunacho hubiri lazima tuvuviwe...

Matumizi maalum ya kifungu

Matumizi maalum ya kifungu (Vizibuo) Utangalizi II Tim. 2:15—Jitahidi kujionyesha kuwa umekubali...

Kanuni ya kwanza

Kanuni ya kwanza: kufasiri lazima kuwepo na msimamo na kutumika Njia halali na ya heshima ya kufa...

Kanuni ya pili

Kanuni ya pili: kuna maana sahihi moja tu ya kifungu cha Biblia Kifungu cha kinabii cha weza kuwa...

Kanuni ya tatu

Kanuni ya tatu: fasihi simlizi ni kwa kawaida huwa bora Maandiko yote lazima ya chukuliwe katika ...

Kanuni ya nne

Kanuni ya nne: soma kutoka pointi ya mwandishi ya upeo wa macho Maandiko yote lazima ya chukuliwe...

Kanuni ya tano

Kanuni ya tano: mazingira ni ufunguo mkuu kwa ufasiri Kanuni hii ya tano hufikiriwa sana "majumui...

KANUNI YA SITA

KANUNI YA SITA:SIKU ZOTE LINGANISHA MAANDIKO KWA MAANDIKO Andiko siku zote hushikilia ufasiri wak...

KANUNI YA SABA

KANUNI YA SABA:HAKUNA MABISHANO KATIKA BIBILIA. Neno la Mungu halina makosa, haliwezi kupingana l...

KANUNI YA NANE

KANUNI YA NANE: VIFUNGU VINAWEZA KUWA NAVYOTE VIWILI MATUMIZI YA KARIBU NA YA MBALI Matumizi ni h...

KANUNI YA TISA

KANUNI YA TISA: KANUNI ZA LUGHA LAZIMA ZISIPUZIWE. Lugha zote sio mbaya. Kama jambo la hakika, ki...

KANUNI YA KUMI

KANUNI YA KUMI:VIFAA VYWA REJEA NI VYOMBO VYENYE NGUVU BALI MATUMIZI YAKE LAZIMA YATAWALIWE NA KA...

KANUNI YA KUMI NA MOJA

KANUNI YA KUMI NA MOJA: Lazima tufundishwe na Roho mtakatifu Yeye ni mwalimu mkuu (I Wak. 2:13–14...

HITIMISHO KWENYE VIZIBUO

HITIMISHO KWENYE VIZIBUO: Mhubiri anapaswa kuandika kwa kifupi kitu alichojifunza Andika maana ya...

Kutoa Hotuba

Kutoa Hotuba Sehemu hii itaangalia mbinu mbalimbali za kutoa hotuba. Hatupendi sote tuingie katik...

Extras and Assignments